Ανοιχτή διαβούλευση για το σχέδιο “Καλλικράτης”

Αναρτάται στο διαδίκτυο το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» με τις αρχές της νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να τεθεί σε διαβούλευση με τους πολίτες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς έως τις 25/01/2010. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της διαβούλευσης του Προγράμματος Καλλικράτη. Μόλις ολοκληρωθεί θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος που θα αφορά τη χωροθέτηση των νέων Δήμων και των Περιφερειών.

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση: Εδώ!
Μπορείτε να κατεβάσετε το Σχέδιο για τον “Καλλικράτη”: Εδώ!