Επισκέψεις Μοσχόπολου, Γεωργάτου και Τσιλιμιδού σε υπουργείαΜετά από παρεμβάσεις του Βουλευτή του Νομού κ. Σπύρου Μοσχόπουλου προγραμματίσθηκαν συναντήσεις του ιδίου, καθώς και του Δημάρχου Αργοστολίυ κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού και του Νομάρχη κ. Διονύση Γεωργάτου με πολιτικές ηγεσίες διαφόρων Υπουργείων προκειμένου να ενημερωθούν καταρχήν για θέματα του Νομού και από κοινού να αναζητηθούν και να προωθηθούν λύσεις. Συγκεκριμένα:

Με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με την Υπουργό Παιδείας κ. Άννα Διαμαντοπούλου παρουσία της υφυπουργού κ. Έφης Χριστοφιλοπούλου. Τα θέματα συζήτησης ήταν τα εξής:

* ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ( λειτουργία της Διοικούσας στην έδρα του ΤΕΙ στο , κτιριακές υποδομές κ.α.)
* Αποπληρωμή χρωστούμενων μεταφοράς μαθητών.
* Σχολική στέγη (Νηπιαγωγεία, 1ο και 2ο Ενιαίο Λύκειο Αργοστολίου, Λύκειο Ληξουρίου κ.α.)
* Ε.Ι.Ν. Ιθάκης
* Ένταξη του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (Κ.Ι.Ε.) στα επιχορηγούμενα Ιδρύματα.

Με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος κ. Θ. Μωραίτη παρουσία και του συμβούλου του Υφυπουργού κ. Γ.Στανίτσα.

Τα θέματα συζήτησης ήταν τα εξής:

· Πολεοδόμηση Λάσσης

· Ειδική χωροταξική μελέτη Νομού

· Απομάκρυνση στεγών από αμίαντο

· Στελέχωση Δασαρχείου

· Χρηματοδοτήσεις μελετών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος

· Δόμηση οικοπέδων με ιδιωτική δασική έκταση

Στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον νέο ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, υπεύθυνο για τη κεντρική Διεύθυνση Υδάτων κ. Ανδρεαδάκη.

Το θέμα συζήτησης ήταν το επιχειρησιακό σχέδιο Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για ύδρευση και άρδευση.

Από τον ειδικό Γραμματέα ζητήθηκε η αρωγή του ούτως ώστε το Σχέδιο που έχει καταθέσει ο Νομός μας σταδιακά να μπορέσει να υλοποιηθεί.

Ο κ. Ανδρεαδάκης αναφέρθηκε στη κείμενη νομοθεσία και την ανάγκη υλοποίησης διαχειριστικών σχεδίων για όλες τις Περιφέρειες και τις υδατικές λεκάνες της Ελλάδας. Θεωρεί σημαντικό ότι ο Νομός μας ήδη διαθέτει ένα τέτοιο Σχέδιο, ωστόσο θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο πληρεί τα κριτήρια και της Κοινοτικής Νομοθεσίας. Όμως επί μέρους υποέργα, που δεν απαιτούν αυστηρό κανονισμό, θα μπορούσε να προωθηθούν σε διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης που θα προκηρυχθούν στο άμεσο μέλλον.

Με το Υπουργείο Υποδομών- Μεταφορών και Δικτύων

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τον Υφυπουργό κ. Μαγκριώτη παρουσία του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δ1 κ. Τσουκαλά. Τα θέματα συζήτησης ήταν:

· Έργο του δρόμου της Κρανιάς.

· Δρόμος Ρουπάκι-

· Τροποποίηση διάταξης Νόμου περί επικαιροποίησης μελετών που είχαν προκηρυχθεί με τον Νόμο 716.

· Χρηματοδότηση έργων οδοποιίας

Από τις συζητήσεις προέκυψαν ορισμένες κατ’ αρχήν απαντήσεις και προτάσεις από τους εκπρόσωπους των υπουργείων, ωστόσο επιφυλάχθηκαν να απαντήσουν σε όλα γιατί χρειάζονται περαιτέρω ενημέρωση. Σε αμέσως επόμενη συνάντηση με τους εκπροσώπους του Νομού εντός των προσεχών εβδομάδων θα υπάρξουν λεπτομερείς κατευθύνσεις.

Ο Βουλευτής, ο Νομάρχης και ο Δήμαρχος Αργοστολίου συμφώνησαν τις αμέσως επόμενες ημέρες πριν την επόμενη συνάντηση να αποστείλουν ότι άλλο χρειάζεται για την καλύτερη και περισσότερη ενημέρωση των υπηρεσιών των Υπουργείων και των Υπουργών, ιδιαίτερα για τα χρονίζοντα θέματα επικαιροποιώντας τα απαραίτητα στοιχεία.