Τα θέματα του Δ.Σ. Αργοστολίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς τα μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Αργοστολίου:

Καλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση την Tετάρτη 18 Αυγούστου 2010 & ώρα 19.00 στο Δημοτικό Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Αποδοχή επικαιροποιημένου προϋπολογισμού της μελέτης : « Δίκτυο ύδρευσης Δήμου Αργοστολίου – Χαμηλή ζώνη»

ΕΙΣ: ΤΥΔΑ

Σχετικά με ανάθεση για επικαιροποίηση και συμπλήρωση της μελέτης:
«Βελτίωση βατότητας δρόμου Δ.Δ. Φαρακλάτων ( στη θέση Μίλι οικισμού Ραζάτων)»
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

Αποδοχή προτάσεων ΥΠΕΚΑ για τη θεσμοθέτηση στο Γ.Π.Σ. Αργοστολίου ζωνών με επιτρεπόμενη χρήση για την δημιουργία οργανωμένων υπέργειων ή υπόγειων στεγασμένων χώρων στάθμευσης .
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

Αποδοχή επικαιροποιημένης στατικής μελέτης : « Προσθήκη κατ΄ επέκταση Α΄ Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΑ κ. Δελακάς

5. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και Οριστικής παραλαβής έργων :
Α. « Κτίριο Ναυτικού Αλιευτικού Μουσείου Ιονίου ( Φάρσα Κεφ/νίας)»
Β. «Οδοποιία Δ.Δ. Διλινάτων»
Γ. « Επισκευή χώρου Καταβοθρών και διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου»
ΕΙΣ:. ΤΥΔΑ κ. Ελενη Μπενετάτου

6. Έγκριση :
Α. 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου : « Αναβάθμιση πλατείας
Κοντογουράτων Δήμου Αργοστολίου»
ΕΙΣ: ΤΥΔΑ κ. Ελενη Μπενετάτου
Β. 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας του έργου: « Βελτίωση των εγκαταστάσεων του ανακαινισθέντος σχολικού συγκροτήματος Φαρακλάτων όπου στεγάσθηκε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αργοστολίου
Γ. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου : « Αναβάθμιση πλατείας με το μνημείο Εθνικής Αντίστασης Καρδακάτων»
ΕΙΣ:. ΤΥΔΑ κ. Ελενη Μπενετάτου

7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : « Επισκευές Δημοτικού Γραφείου και ανάπλαση πλατείας Δ.Δ. Φαρακλάτων»
ΕΙΣ:. ΤΥΔΑ κ. Ελένη Μπενετάτου

8. Χορήγηση αδείας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων σε πεζοδρόμιο
ΕΙΣ: ΤΥΔΑ κ. Π. Δελακάς

9. Σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου για την διόρθωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο:
Α) των ορίων ιδιοκτησίας Διονυσίου, Σπυρογερασίμου, Παναγή και Θεοχάρη Κουστουμπάρδη του Δημητρίου
Β) των ορίων ιδιοκτησίας του Δήμου Αργοστολίου ( 2ο Δημοτικό) εντός του Ο.Τ. 85 εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δ. Αργοστολίου με ΚΑΕΚ 250090412005, 250090412006,250090412002 και 25009ΕΚ00096
ΕΙΣ: ΤΥΔΑ κ. Γ. Βλάχου

10. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αργοστολίου και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για την χρήση και λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου Κουτάβου
ΕΙΣ: κ. Δήμαρχος

11. Σχετικά με αίτηση κ. Βενετίας Κοντογούρη
ΕΙΣ: κ. Πρόεδρος

12. Επιστροφή ποσών αχρεωστήτως καταβληθέντων – διαγραφή ποσών
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

13.Αποδοχή επιχορηγήσεων
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

14. Έγκριση δαπανών
ΕΙΣ : Οικ. Υπηρεσία

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΠ. ΠΕΦΑΝΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0