Καθυστερούν οι επισκευές για την αντισεισμική θωράκιση στο 1ο Λύκειο

Όπως καταγγέλει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Αργοστολίου, ενώ έχει διαπιστωθεί από τον Φεβρουάριο η ανάγκη για επισκευές αντισεισμικής θωράκισης του σχολείου (αρ. πρωτ. 3898/28-02-2011 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς), ενώ έχει ληφθεί ομόφωνη απόφαση πραγματοποίησης των εργασιών  αυτών από το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς (εκτός ημερησίας διάταξης παρέμβαση του Συλλόγου στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 16/5/11 ενώ έχει εκφρασθεί η θέληση του Δημάρχου για την πραγματοποίηση των επισκευών αυτών (συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τον Δήμαρχο στις 26/5/2011), όχι μόνον δεν έχουν ακόμη αρχίσει οι αναγκαίες εργασίες στο σχολείο, αλλά ούτε καν έχει ανατεθεί η σχετική μελέτη για τις εργασίες αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου θεωρεί αναγκαία την πραγματοποίηση της επισκευής κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού, πριν την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς.