Την Κυριακή 24 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Μετά τα επεισόδια των τελευταίων συνεδριάσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κεφαλονιάς συνεδριάζει την Κυριακή 24 Ιουλίου στις 6 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος” (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου). Στη συνεδρίαση αυτή θα συζητηθεί και το φλέγον θέμα του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου που έφερε σε κόντρα τις παρατάξεις στην τελευταία συνεδρίαση και έγινε η αφορμή για την διακοπή της.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν καταγγείλει τον κανονισμό που φέρνει ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Ανουσάκης ως φίμωση της αντιπολίτευσης ενώ ο εισηγητής ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αντιγραφή του προτύπου του Υπουργείου στο οποίο οι μόνες παρεμβάσεις που έχουν γίνει είναι προς όφελος της αντιπολίτευσης.
Η συνεδρίαση αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον αφού πρόκειται για την τρίτη σε σειρά μετά από 2 επεισοδιακές συνεδριάσεις.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

 • Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
  ΕΙΣ: Πρόεδρος ΔΣ κ. Ν. Ανουσάκης
 • Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 • Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας Οικονομικής Επιτροπής.
  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός
 • Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Κεφαλλονιάς και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας της.
  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος
 • Αποδοχή έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»
  ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 • Έγκριση επικαιροποιημένης προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Κεφαλλονιάς με την ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς για το έργο «ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ»
  ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 • Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης «Αποχέτευση Πόρου Δ. Κεφαλλονιάς και διάθεσης πίστωσης» .
  ΕΙΣ: Γρ. Προγραμματισμού
 • Τροποποίηση σύμβασης παραχώρησης διαχείρισης ακινήτων του πρώην Δήμου Ερίσου για την αξιοποίηση τους με την μέθοδο των Συμπράξεων Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).
  ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 • Προσωρινή Διακοπή εργασιών του έργου «Αποχέτευση Σκάλας».
  ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 • Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση περιοχής Λυκιαρδοπουλάτων & άλλες παρεμβάσεις».
  ΕΙΣ: ΤΥΔΚ
 • Συγκρότηση Επιτροπών του Π.Δ. 28/80
  ΕΙΣ: Γρ. προγραμματισμού
 • Αξιοποίηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Φισκάρδου
  ΕΙΣ : Α/Δ Δ. Πυλαρινός
 • Πρόσληψη ενός (1) Δικηγόρου, μέλους του Δικηγορικού Συλλόγου Κεφαλλονιάς & Ιθάκης, με σχέση έμμισθης εντολής, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.
  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σάββας Σαββαόγλου
 • Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. έτους 2011
  ΕΙΣ: Α/Δ Δ. Πυλαρινός
 • Άνοιγμα νέου λογαριασμού Τραπέζης αποκλειστικά για την μισθοδοσία προσωπικού.
  ΕΙΣ: Α/Δ Δ. Πυλαρινός
 • Έγκριση της αρ. 12/2011 απόφασης Επιτροπής Ποιότητα Ζωής .
  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 • Έκδοση πρωτοκόλλων Διοικητικής αποβολής.
  ΕΙΣ: Νομική Υπηρεσία Δήμου κ. Ν. Χριστοφοράτου
 • Έγκριση απολογισμών σχολικών Επιτροπών.
  ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου
 • Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Ποιότητας ζωής.
  ΕΙΣ: Α/Δ Σ. Σαββαόγλου
 • Απόφαση για μίσθωση ακινήτου για στάθμευση οχημάτων στο λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης.
  ΕΙΣ: Α/Δ Δ. Πυλαρινός