350.000 ευρώ τα έξοδα κίνησης των προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων

Κονδύλι ύψους 350.000 ευρώ εγκρίθηκε από τον Δήμο Κεφαλονιάς για την κάλυψη των εξόδων κίνησης των προέδρων των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Η πίστωση αφορά στο 2011 και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου.