35.590 κάτοικοι ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία από την τελευταία απογραφή της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2011 ο πληθυσμός της Κεφαλονιάς ανέρχεται στους 35.590 κατοίκους από τους οποίους οι 17.750 είναι άντρες και οι 17.840 γυναίκες.
Στην ο μετρήθηκαν 3.180 κάτοικοι από τους οποίους 1600 είναι οι άντρες και 1580 οι γυναίκες.