Επιχορήγηση του Δήμου με 468.000 ευρώ για τα προνοιακά επιδόματα.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ο Δήμος Κεφαλλονιάς επιχορηγείται με ποσό 468.629,20€ με σκοπό την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους για τους μήνες Μαΐου – Ιουνίου του 2011.

Αναλυτικά το ποσό αυτό θα διατεθεί ως εξής:
α)  Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες βαριάς αναπηρίας ποσό 232.296,40
β)  Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων ποσό 23.866,88
γ)  Επίδομα εγκεφαλικής παράλυσης –σπαστικά ποσό 6.987,28
δ)  Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης ποσό 88.358,13
ε)  Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς – τετραπληγικούς ποσό 16.935,93
ι)  Επίδομα τυφλών ποσό 62.725,18
κ)  Επίδομα Κωφαλάλων ποσό 10.901,76
Κ1) Επίδομα Χανσενικών ποσό 1.397,46
Κ2) Επίδομα απροστάτευτων παιδιών ποσό 6.406,69
Κ3) Επιδότηση Τετραπληγικών –Παραπληγικών ποσό 18.753,49

Υπεύθυνος για τη διάθεση του ποσού ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος .