8 δημοπρασίες άγονες για τις παραλίες της Κεφαλονιάς

Στην επαναληπτική δημοπρασία που διενήργησε ο Δήμος Κεφαλονιάς για την αξιοποίηση των παραλιών του νησιού, 8 περιοχές δεν βρήκαν πλειοδότη. Η μεγάλη καθυστέρηση που προέκυψε και το γεγονός ότι η επαναληπτική δημοπρασία έφτασε να γίνεται μέσα Ιουλίου είχε ως αποτέλεσμα πολλοί ενδιαφερόμενοι να μην δηλώσουν καν συμμετοχή αφήνοντας αναξιοποίητες για τον Δήμο περιοχές που υπό άλλες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να είχαν αποφέρει ένα σημαντικό έσοδο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ήταν τα εξής:

Οι πλειοδότες που προέκυψαν από την διαδικασία είναι οι παρακάτω:
       

 1. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας
  Σβορωνάτα θέση 2  Άμμες Δ.Ε. Λειβαθούς
  Κινητή καντίνα Τιμή εκκίνησης 7.250 €.
  Δεν προσήλθε κανείς  και η δημοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
 2. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Σβορωνάτα θέση 3  Άμμες Δ.Ε. Λειβαθούς
  Θαλάσσια αθλήματα
  Τιμή εκκίνησης  750 €.
  Δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία ανακηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
 3. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Μεταξάτα  θέση 4  Άβυθος Δ.Ε. Λειβαθούς
  Θαλάσσια σπορ.
  Τιμή εκκίνησης  750 €.
  Δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
 4. Χώρος αιγιαλού και παραλίας.
  Μεταξάτα  θέση 2  Άη Χέλης  Δ.Ε. Λειβαθούς
  Κινητή καντίνα
  Τιμή εκκίνησης  7.000 €.
  Δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
 5. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Μεταξάτα  θέση 3  Άης Χέλης  Δ.Ε. Λειβαθούς
  Θαλάσσια αθλήματα
  Τιμή εκκίνησης  750 €.
  Δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
 6. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Παραλία Κατελειού Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Πλειοδότης  ανακηρύχθηκε  ο κ. Παπαδάτος Επίμαχος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 2.000 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Παπαδάτος Διονύσης.
 7. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Παραλία Κατελειού, Αγία Βαρβάρα Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Πλειοδότης  ανακηρύχθηκε  η κα Παπαδάτου Αγαθή η οποία προσέφερε το ποσό των  6.100.  Εγγυητής της είναι  ο κ. Κωνσταντάτος Νικόλαος.
 8. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Σκάλα θέση 3 (έμπροσθεν ιδ. 16 Π. Τραυλού) Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  4.000 €.
  Πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Διονυσόπουλος Τζανής ο οποίος προσέφερε το ποσό των 4.000€. Εγγυητής του είναι ο κ.  Διώτης Στέφανος.
 9. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Σκάλα θέση 4 (έμπροσθεν  ιδ. Λιναρδάτου και Θωμά) Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρεςΤιμή εκκίνησης  4.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Βαβάση Γεωργία που προσέφερε το ποσό των 4.000 €. Εγγυητής  της είναι  ο κ. Θεμιστοκλής Τσιμάρας.
 10. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Σκάλα θέση 5 (πλησίον ιδ. Κρεμμύδα), Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  4.000 €.
  Δεν προσήλθε  κανείς  και η δημοπρασία  κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ. 
 11. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Ρατζακλί – Καμίνια θέση 2 (έμπροσθεν ιδ. Φραγκιά)
  Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες – ξαπλώστρεςΤιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Βαλλιάνος Νικόλαος  που προσέφερε το ποσόν των 2.000 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Διονυσόπουλος Τζανής.
 12. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Ρατζακλί θέση 1 (έμπροσθεν ιδ. Σπηλιώτη), Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες – ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω πλειοδότης  ανακηρύχθηκε ο κ. Μιχαλιτσιάνος Αθανάσιος  ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 2.000 €. Εγγυητής του είναι η κα Κασσιανή Σπηλιώτη.
 13. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Ρατζακλί Καμίνια  θέση 3 (έμπροσθεν αγροτικής οδού), Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω  πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Διώτης Στέφανος  ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 2.000 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Βαλλιάνος Νικόλαος.
 14. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Παραλία Μούντα θέση 1 (έμπροσθεν ιδ. ΔΕΗ), Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Σπηλιώτη Κασσιανή που προσέφερε το ποσόν των 2.000 €. Εγγυητής της είναι ο κ. Σπηλιώτης Αθανάσιος.
 15. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Παραλία Μούντα (έμπροσθεν ιδ.  Μ. Βασιλάτου), Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρεςΤιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε  η κα Βασιλάτου Μαρίνα η οποία προσέφερε το ποσόν των 2.000 €.
 16. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Πόρος θέση 1 (έμπροσθεν Πλ. Πόρου), Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε η κα Τσιμά Αικατερίνη η οποία προσέφερε το ποσόν των 2.000 €.
 17. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Πόρος θέση 2   Δ.Ε.  Ελειού-Πρόννων
  Ομπρέλες-ξαπλώστρες
  Τιμή εκκίνησης  2.000 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω πλειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ. Καμπίτσης Ευάγγελος ο οποίος προσέφερε το ποσόν των 2.000 €. Εγγυητής του είναι ο κ. Γκιάφης Γεώργιος.
 18. Χώρος αιγιαλού και παραλίας
  Αγία Παρασκευή Δ.Ε. Πυλάρου
  Θαλάσσια αθλήματα. Τιμή εκκίνησης   750  €
  Σύμφωνα με τα  παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.
 19. Χώρος αιγιαλού  και παραλίας.
  Παραλία Φύκια θέση Πόρτο Δ.Ε. Παλικής.
  Τοποθέτηση  ομπρέλες – ξαπλώστρεςΤιμή εκκίνησης  750 €.
  Σύμφωνα με  τα παραπάνω  δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία κηρύχθηκε ΑΓΟΝΗ.