Ζώνες πυροπροστασίας και αντιπλημμυρικά συζητήθηκαν στην Πολιτική Προστασία.

Μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης, Σωτήρη Κουρή, συνήλθε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναπτύχθηκαν τα άμεσης προτεραιότητας ζητήματα πολιτικής προστασίας και αποφασίστηκε:

Να δημιουργηθούν ζώνες πυροπροστασίας και να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες, σε τοποθεσίες υψηλής επικινδυνότητας, για την προστασία των οικισμών.

Όσον αφορά τα αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή Σιμωτάτων, να αρχίσουν άμεσα οι διαδικασίες κατασκευής λεκανών ανάσχεσης νερών και φερτών υλικών, με σκοπό την προστασία των κατοίκων του οικισμού. Για το λόγο αυτό έχει συσταθεί ειδική επιτροπή από την Περιφερειακή Ενότητα, η οποία έχει ήδη προβεί στην ιεράρχηση και στο τρόπο κατασκευής τους.
Για το θέμα αποκατάστασης βατότητας επαρχιακής οδού, λόγω κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Παλικής, θα πρέπει να προηγηθεί μελέτη καθώς και προϋπολογισμός του έργου. Η εκτέλεση του έργου θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με το Δήμο.