Συνεδριάζει σήμερα η οικονομική επιτροπή του Δήμου

Η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 21 Ιουλίου 2011, στις 13:00 στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου “Ο Κέφαλος”.

Θέματα συζήτησης
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

  1. Ανάκληση της υπ αρίθ. 106/2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού 2011. 
  3. Έκθεση Εσόδων & Εξόδων Προϋπολογισμού Β τριμήνου 2011.