Άλλα λέει ο Οικονόμου, άλλα ο Δριβελέγκας

Την ίδια στιγμή που ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Δριβελέγκας δήλωνε στους κτηνοτρόφους ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα ενταχθούν οι ζωοτροφές σε καθεστώς ΦΠΑ 6%, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου προδίκαζε ότι οι συντελεστές ΦΠΑ θα είναι μάλλον μόνο δύο, 10% και 20%.

Η συνάντηση Δριβελέγκα με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων
Πέρα από το θέμα του ΦΠΑ συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προοπτικές του κλάδου της κτηνοτροφίας, ζητήματα που αφορούν το κόστος των ζωοτροφών, την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τους ελέγχους στην αγορά κτηνοτροφικών προϊόντων, την προστασία της φέτας από παράνομες ελληνοποιήσεις, τη δημιουργία ειδικού αναπτυξιακού ΤΕΜΠΜΕ για τους κτηνοτρόφους  κ.ά.

Ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για τις λύσεις που προωθεί το ΥΠΑΑΤ, καθώς και για τα θέματα που αφορούν τον κλάδο.

Σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων είναι έτοιμο το νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ που θα δίνει οριστική λύση στο θέμα» τόνισε ο Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός ενημέρωσε τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων ότι στο νέο νομοσχέδιο του ΥΠΑΑΤ για την Πολιτική Γης προβλέπεται ότι θα δοθούν εκτάσεις για καλλιέργεια και σε κτηνοτρόφους, με σκοπό τη μείωση του κόστους των ζωοτροφών.

Επίσης, γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση του κτηνοτροφικού κλάδου (αγροτικό ΤΕΜΠΜΕ, επενδυτικός νόμος κ.ά), πέραν αυτών που προβλέπονται στο «Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 Αλέξανδρος Μπαλτατζής», όπως είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, οι επενδύσεις στη μεταποίηση, κλπ.

«Θα έχουμε τακτικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων για την προώθηση των θεμάτων της κτηνοτροφίας. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε, μεταξύ άλλων, είναι η σύσταση Διεπαγγελματικής Οργάνωσης στην οποία θα συμμετέχουν κτηνοτρόφοι και μεταποιητές, ενώ βασική μας επιδίωξη είναι και η συμβασιοποιημένη παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων» κατέληξε ο Υφυπουργός Γιάννης Δριβελέγκας.