Παράταση για αυτοέλεγχο Φ.Π.Α. και ημιυπαίθριους

Παράταση δόθηκε, από το Υπουργείο Οικονομικών, για την υποβολή των ειδικών σημειωμάτων Αυτοελέγχου Φ.Π.Α. (ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.), μέχρι την Παρασκευή 29/7/2011.
Παράλληλα η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για την υπαγωγή στις διατάξεις της τροπολογίας για τους ημιυπαίθριους παρατάθηκε μέχρι τις 31/12/2011. Για το ίδιο θέμα, η ρύθμιση προβλέπει παράταση μέχρι τις 31/12/2011 και για την καταβολή της πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου για όλες τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Η ενημέρωση αυτή δόθηκε από το Ε.Β.Ε.Κ.Ι.