Καταγγελία του Τηλέμαχου Καραβία για το Κτηματολόγιο στην Ιθάκη

Σοβαρή καταγγελία δημοσίευσε ο Τηλέμαχος Καραβίας στο mykefalonia.gr σχετικά με την ένταξη της Ιθάκης στο . Ο κ. Καραβίας κατηγορεί το Δήμαρχο κ. Κασσιανό ότι ενώ παρουσίαζε τον Δήμο ως υπεύθυνο για το κτηματολόγιο
και ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και τους δημότες ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες τελικά αποδείχτηκε ότι δεν έχει γίνει τίποτε για το συγκεκριμένο θέμα αλλά και ότι υπεύθυνος από το νόμο για το Κτηματολόγιο είναι ο Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ.