Διαφημιστική εταιρεία παραπλανεί τους ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων.

Σύμφωνα με καταγγελίες μελών της ομοσπονδίας καταλυμάτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης, διαφημιστική εταιρεία προσπαθεί να παραπλανήσει τους ιδιοκτήτες καταλυμάτων απαιτώντας χρηματικό ποσό προφασιζόμενη ότι είναι αρμόδιος φορέας έκδοσης «Δελτίου Νομοθεσίας & Υγειονομικού Ελέγχου».
Σύμφωνα με την ομοσπονδία δεν υπάρχει νομοθεσία σχετικά με την απόκτηση τέτοιου δελτίου και δεν θα πρέπει να καταβάλλεται κανένα ποσό για αυτό το λόγο.
Οι ιδιοκτήτες που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα θα πρέπει να ζητούν ενημέρωση από την εταιρεία με φαξ ή email για τις πληροφορίες που η εταιρεία χρειάζεται από αυτούς και στη συνέχεια να επικοινωνούν με το τηλέφωνο του γραφείου της ομοσπονδίας (26710 29109).