Πρόσκληση στους αγρότες από την ΠΑΣΕΓΕΣ

Για την αποφυγή της απώλειας των επιδοτήσεων των Αγροτών για το έτος 2011, καλούνται οι Αγρότες (παραγωγοί, κτηνοτρόφοι) της Κεφαλονιάς να προσέλθουν άμεσα στο χώρο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ (πρώην Νομαρχία), στο Αργοστόλι, για:

*    Συμπλήρωση και έλεγχος αίτησης επιδότηση ΟΣΔΕ 2011
*    Συμπλήρωση και έλεγχος Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛ.Γ.Α. Έτους 2011
*    Συμπλήρωση και έλεγχος Μητρώου Αγροτών.
*    Έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις επιδοτήσεις
*    Διευκρινήσεις και  ενστάσεις για τυχόν εκκρεμότητες σε πληρωμές
*    Αντίγραφα πρωτοκολλημένων  αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.
Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες αλλά και για καθορισμό ραντεβού: 2671360500, 2671360605