Το ΣτΕ ακύρωσε το νομοσχέδιο που προέβλεπε φυλάκιση οφειλετών της εφορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε το νομοσχέδιο που προέβλεπε ποινή φυλάκισης τους πολίτες που χρωστούν στην εφορία. Η απόφαση του Συμβουλίου δεν αφήνει κανένα περιθώριο ακόμα και περιορισμένης εφαρμογής της σχετικής νομοθετικής διάταξης (ν. 2717/99)
ακόμη και αν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει τα χρέη και δεν τα αποπληρώνει.


Το σκεπτικό
Το σκεπτικό της απόφασης στηρίχθηκε στα άρθρα 2 και 5 του Συντάγματος που που επιτάσσουν ως πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας το σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, πυρήνας της οποίας είναι η προσωπική ελευθερία. Η απόφαση ψηφίστηκε με την συντριπτική πλειοψηφία 24 προς 3 ενώ 5 από τους συμβούλους είχαν τη γνώμη ότι το μέτρο της πρωσοποκράτησης παραβιάζει και το άρθρο 7 του Συντάγματος που ορίζει ότι το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως μέσον για την επίτευξη σκοπού, έστω και δημοσίου συμφέροντος.
Η ολομέλεια τόνισε ότι είναι διαφορετικό το θέμα της στέρησης της προσωπικής ελευθερίας ως ποινή για αποδοκιμαστέα κοινωνική συμπεριφορά κα άλλο ως διοικητικό μέτρο που αποβλέπει την άσκηση πίεσης για την εξόφληση χρηματικού χρέους ενώ περιόρισε τη δυνατότητα επιβολής κυρώσεων μόνο πάνω στην περιουσία του οφειλέτη και όχι στον ίδιο.

Κεφαλονίτικα Νέα