Διαγωνισμός εκμίσθωσης ακινήτου στην Πεσσάδα

Ο Αντιδήμαρχος Κεφαλονιάς Δημήτριος Πυλαρινός διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό η εκμίσθωση
ενός ακινήτου επιφανείας 500 τ.μ.περίπου στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας, Λειβαθούς.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα του ισογείου ορόφου στο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου στις 11 Ιουλίου 2011 , ημέρα Δευτέρα.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής
Διεξαγωγής Διαγωνισμού από ώρα 9:00π.μ έως 9:30π.μ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει τις 10:00π.μ
Σεπερίπτωσηπου η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα
δημοσίευση στις 15 Ιουλίου 2011 , ημέρα Παρασκευή στιςπαραπάνω ώρες.
Άρθρο 1
Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση κινητής, ρυμουλκούμενης καντίνας (μη σταθερά συνδεδεμένης με το έδαφος) αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε άλλης χρήσης καθώς και η μετατροπή τα χρήσης του μισθίου.
Άρθρο 2
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για τρία (3) έτη με χρόνο λήξης της
31-12-2013 και απαγορεύεται ρητά η αναμίσθωση, η σιωπηρή παράτασή της