Θετικό το Β τρίμηνο για τα οικονομικά του Δήμου Κεφαλονιάς

Στη δημοσιότητα δόθηκε η έκθεση εσόδων – εξόδων του Δήμου Κεφαλονιάς, για το Β’ τρίμηνο.

Σύμφωνα με την έκθεση, η οποία ψηφίστηκε από την αρμόδια οικονομική επιτροπή του Δήμου κατά πλειοψηφία (καταψήφισε ο Νικόλαος Γκισγκίνης και δήλωσε παρών ο ), ο Δήμος εμφανίζει κέρδη περίπου 1.2 εκ. ευρώ.

Η Έκθεση