Σπ. Σπύρου: Συκοφαντικά τα δημοσιεύματα για το έργο στον Πισαετό Ιθάκης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, απαντώντας σε δημοσιεύματα των Μ.Μ.Ε. της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, αναφορικά με προσωπική του εμπλοκή στο θέμα κατασκευής του λιμανιού στη θέση «» στην , δήλωσε ότι τα δημοσιεύματα αυτά είναι ανυπόστατα, συκοφαντικά και αίολα.

Καμία σχέση, είτε οικογενειακή είτε φιλική είτε κοινωνική δε συνδέουν τον ίδιο με τον εργολάβο που αναδείχθηκε μειοδότης, για την κατασκευή του έργου.

Επίσης, καμία παρέμβαση δεν έχει κάνει υπέρ κανενός, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα, προκειμένου να εκτελέσει μέρος των εργασιών του έργου.

Για την ορθή ενημέρωση της κοινής γνώμης και των πολιτών των Ιονίων Νήσων και ιδιαίτερα των κατοίκων της Ιθάκης, δηλώνει ότι αυτό που προέχει σε κάθε απόφαση, ενέργεια και πράξη του, είναι το δημόσιο συμφέρον το οποίο πάντοτε υποστήριξε και συνεχίζει να υποστηρίζει από τη θέση που τον εξέλεξε ο Επτανησιακός Λαός.

Τέλος, παραθέτει, για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούν στο έργο, για να κατανοήσει ο καθείς που και αν υπάρχουν ευθύνες.

• Το έργο της κατασκευής σύγχρονων λιμενικών υποδομών στον Πισαετό Ιθάκης, προϋπολογισμού 6.970.000 ευρώ (με Φ.Π.Α.) έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007 – 2013.

• Από το Σεπτέμβριο 2010 μέχρι τον Ιούνιο 2011, όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για το διαγωνισμό, τον προσυμβατικό έλεγχο και την κατακύρωσή του στον ανάδοχο, έγιναν από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς και Ιθάκης (μέχρι 31.12.2010) και από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς μετέπειτα.

• Η ασχολήθηκε με την υπόθεση μετά την υποβολή εμπρόθεσμης ένστασης της αναδόχου εταιρείας ΑΤΟΜΟΝ Α.Ε. κατά της απόφασης της Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, να κηρυχθεί έκπτωτη η ανάδοχος εταιρεία.

• Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 176, παρ. 1, εδάφ. Γ και 283, παρ. 2, εδάφ, 4 του Ν. 385/2010 (Καλλικράτης), η ένσταση της αναδόχου εταιρείας, μαζί με τη σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία, κατά Νόμο, αποφαίνεται οριστικά επ’ αυτής.