Διαγωνισμός για κατάταξη στο Λιμενικό.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος –  Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή εκατόν ογδόντα (180) δοκίμων Υπαξιωματικών (ανδρών-γυναικών).

Στην προκήρυξη που ακολουθεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

pdf Προκήρυξη Κατάταξης 180 Δοκίμων Υπαξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνικής Ακτοφυλακής.