Δημόσια διαβούλευση για την αναβάθμιση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών ώστε να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες ο οποίες παρουσιάστηκαν στα 20 χρόνια υπάρξής του.
Βασικές αλλαγές επέρχονται στην εκπαίδευση όπου αυξάνονται οι βασικές ώρες εκπαίδευσης, η οποία θα παρέχεται κατά τρόπο ενιαίο από την Ακαδημία είτε σε κεντρικό είτε σε Περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, προστίθεται διαδικασία πρακτικής και θεωρητικής εξέτασης προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιχειρησιακή αρτιότητα και ετοιμότητα των εθελοντών.
Επιπλέον, υπάρχει ρητή πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η στολή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός των εθελοντών πυροσβεστών εξασφαλίζεται πλέον με μέριμνα του Δημοσίου.
Τέλος, υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις σε διάφορα ζητήματα για τα οποία είτε υπήρχε ήδη κάποια ρύθμιση (όρια ηλικίας, κίνητρα προσέλευσης εθελοντών, επέκταση ασφαλιστικής κάλυψης και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εκτέλεση υπηρεσίας, προϋποθέσεις ίδρυσης εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, κίνητρα και υποχρεώσεις δήμων κ.λ.π.) είτε ρυθμίζονται για πρώτη φορά (δημιουργία μητρώου εθελοντών, πειθαρχικές ποινές, αναστολή ιδιότητας, πρόβλεψη δυνατότητας δωρεών για κάλυψη των αναγκών των εθελοντών, δημιουργία της κατηγορίας «φίλοι του ΠΣ»   κ.λ.π.) οι οποίες κινούνται με γνώμονα το σκοπό της προώθησης και ανάπτυξης του θεσμού.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τις 20 Ιουλίου 2011 και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.