Αξονικός τομογράφος στο Νοσοκομείο Αργοστολίου

Αξονικό τομογράφο θα αποκτήσει το Αργοστόλι, ύστερα από απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Σπ. Σπύρου. Η αγορά και εγκατάσταση του τομογράφου 16 τομών, στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013.

Ο αξονικός τομογράφος θα αντικαταστήσει τον ήδη υπάρχοντα και θα τοποθετηθεί στον υφιστάμενο διαθέσιμο χώρο (χώρος παλαιού τομογράφου). Θεωρείται αναγκαίο για την πλήρη λειτουργία του Νοσοκομείου και θα έχει ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, την εξοικονόμηση πόρων από την παραμονή των ασθενών στον τόπο διαμονής τους και τη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας στην ποιότητα παροχής υγείας.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 350.000€, φορέας υλοποίησης είναι η ΔΕΠΑΝΟΜ και η διάρκεια υλοποίησης είναι 13 μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.