Μόνο μέσω τραπεζών και ΕΛ.ΤΑ. πλέον οι ασφαλιστικές εισφορές του ΙΚΑ.

Από την Διοίκηση του ανακοινώθηκε ότι από 1/8/2011 η είσπραξη των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΙΚΑ από τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων και για τις μισθολογικές περιόδους Ιουλίου 2011 και πέρα, θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω Τραπεζικού Συστήματος(ΔΙΑΣ) ή ΕΛ.ΤΑ. και, κατά συνέπεια, παύει η καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών στα Υποκαταστήματα και Παραρτήματατα του ΙΚΑ.

Την ενημέρωση αυτή απέστειλε το Εμπορικό Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης συμπληρώνοντας: “Συστήνουμε, λοιπόν,στους εργοδότες να επικοινωνήσουν με τα Υποκ/τα του ΙΚΑ καθώς και με τις τράπεζες συνεργασίας τους, προκειμένου να ενημερωθούν. (Θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ ποσά για εξόφληση οφειλών από καθυστερούμενες εισφορές, προσαυξήσεις, πρόστιμα ,ποσά  δόσεων ρύθμισης οφειλών κ.λ.π.)”.