Σε δημόσια Διαβούλευση οι τροποποιήσεις των Π. Δ 118 και 60 για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου προμηθειών του δημοσίου τομέα

Σε δημόσια διαβούλευση τίθενται μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2011 οι τροποποιήσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 118/2007 και 60/2007, οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.
Στη σχετική ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/ypoian/?p=2283 έχουν αναρτηθεί οι τροποποιήσεις.
Στην πρόσκληση διαβούλευσης, ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κ. Σωκράτης Ξυνίδης, επισημαίνει τα ακόλουθα:
«Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της κυβέρνησης για τον ριζικό εκσυγχρονισμό και την απλοποίηση του συστήματος των Δημόσιων Προμηθειών, εισάγουμε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τροποποιήσεις των Προεδρικών Διαταγμάτων 118 και 60 οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των προαναφερόμενων ΠΔ.
Στόχος μας είναι η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων που ψηφίζεται εντός των επόμενων ημερών στη Βουλή, να λειτουργήσει τους προσεχείς μήνες σε ένα ριζικά διαφορετικό νομοθετικό περιβάλλον, με τις τροποποιήσεις των επίμαχων προεδρικών διαταγμάτων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τις προωθούμενες αλλαγές κάνουμε πραγματικότητα ένα σύγχρονο διαφανές, απλό και αποτελεσματικό πλαίσιο για τις προμήθειες του δημόσιου τομέα, με προτεραιότητα τη διενέργεια ηλεκτρονικών πλειστηριασμών σε όλο το εύρος της διοίκησης και τη σύναψη «συμφωνιών πλαισίου» ώστε να σταματήσει επιτέλους η κατασπατάληση δημόσιων πόρων.
Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, υποβάλλοντας προτάσεις, ιδέες, σχόλια, παρατηρήσεις μέχρι τις 7/9/2011. Το σύνολο των απόψεων που θα υποβληθούν, θα αξιολογηθούν και θα ληφθούν υπόψιν για τη διαμόρφωση του τελικού σχεδίου, έτσι ώστε να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία προς υπογραφή του.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας και σας καλώ να συμβάλλετε στην προσπάθειά μας».

Κεφαλονίτικα Νέα