200.000 ευρώ για ναυαγοσώστες από τον Δήμο Κεφαλονιάς

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 200.000 ευρώ, με την αιτιολογία «Αποδοχές Ναυαγοσώστη» ενέκρινε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πυλαρινός. Η δέσμευση αφορά στο οικονομικό έτος 2011.  Κεφαλονίτικα Νέα

Τη δέσμευση πίστωσης ύψους 200.000 ευρώ, με την αιτιολογία «Αποδοχές Ναυαγοσώστη» ενέκρινε ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Πυλαρινός. Η δέσμευση αφορά στο οικονομικό έτος 2011. 

Κεφαλονίτικα Νέα