Φωτογραφίες από την 3η Ναυτοπροσκοπική δράση (κωπηλασία)

                Φωτογραφίες: 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων

               

Φωτογραφίες: 2ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων