Προκήρυξη για 4000 προσλήψεις στην Πυροσβεστική

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη τεσσάρων χιλιάδων (4000) Πυροσβεστών Πενταετούς υποχρέωσης ανακοίνωσε η . Από τις θέσεις αυτές ποσοστό 15% (600 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες (ιδιώτες), και το υπόλοιπο 85% (3400 θέσεις) θα καλυφθεί από Έλληνες πολίτες με την ιδιότητα του εποχικού πυροσβέστη με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό συνοδευόμενη από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά το χρονικό διάστημα από 5-9-2011 έως και 23-9-2011 μόνο τις
εργάσιμες μέρες από τις 08.00΄ μέχρι και τις 15.00΄ στις παρακάτω πόλεις :
(1) Αθήνα ( Λεωφόρος Γ. Γεννηματά πρώην Τιτάν έναντι Θριασίου Νοσοκομείου Μαγούλα Αττικής)
(2) Θεσσαλονίκη (οδός Κρήτης 46)
(3) Κομοτηνή ( εντός βιομηχανικής περιοχής)
(4) Κοζάνη (οδός Ανατολικής Ρωμυλίας 3)
(5) Ιωάννινα (οδός Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 18)
(6) Λάρισα ( οδός Ιωαννίνων 96)
(7) Πάτρα (οδός Μπιζανίου 3)
(8) Τρίπολη (οδός Δαβάκη & Αγίου Αθανασίου)
(9) Λαμία ( οδός Νέτσου 4)
(10) Ερμούπολη (οδός Αλ. Παναγούλη & Παπάγου)
(11) Μυτιλήνη (1ο χλμ. Μυτιλήνης – Θερμής περιοχή Καρά – Τεπέ)
(12) Ηράκλειο Κρήτης (οδός Πλατεία Κύπρου 5)
(13) Κέρκυρα (οδός Π. Ζαφειροπούλου & Μαρασλή)
(14) Χίο (οδός Αεροπόρου Ροδοκανάκη 18)
(15) Σάμο (Βαθύ, οδός Π. Δημητρίου 2)
(16) Λήμνο (οδός Λ. Δημοκρατίας 48)
(17) Ρόδο (οδός Εθελοντών Δωδεκανησίων 44)
(18) Κώ (οδός Ολυμπίας 3 – Λάμπη)
(19) Ζακύνθο (οδός Αεροδρομίου)
(20) Αργοστόλι (οδός Ιγγλέση & Θεμιστοκλέους)
(21) Λευκάδα (περιοχή Μεγάλη Βρύση)
2.- Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδικό έντυπο, που χορηγείται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες.
3.- Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν μία μόνον αίτηση η οποία υποβάλλεται αυτοπροσώπως
φέρει την υπογραφή τους, είναι καθαρογραμμένη χωρίς διορθώσεις – σβησίματα και αναγράφονται σ’
αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν (ιδιωτών ή εποχικών
πυροσβεστών). Η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από τον διαγωνισμό
και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων επισύρει
αποκλεισμό από το διαγωνισμό.
4.- Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο δεν θα γίνονται δεκτές και δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Προσόντα Ιδιωτών
Ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, Έλληνες πολίτες, με σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια), οι οποίοι έχουν τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου και δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας τους. Το 60% των θέσεων που προκηρύσσονται για την κατηγορία αυτή καλύπτεται από υποψήφιους οι οποίοι κατέχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ Κατηγορίας και άνω. Στην περίπτωση κατά την οποία οι θέσεις δε καλυφθούν από υποψηφίους με το προαναφερόμενο προσόν αυτές καλύπτονται από τους λοιπούς υποψήφιους ιδίας κατηγορίας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

Κεφαλονίτικα Νέα