961.214 ευρώ η επιχορήγηση προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για τον Αύγουστο

Την απόδοση του ποσού των 19.160.568 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, ως τακτική επιχορήγηση για τον μήνα Αύγουστο, ανακοίνωσε το . Το ποσό αυτό προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών.

Για την το ποσό που αντιστοιχεί ανέρχεται στα 961.214 ευρώ 

Κεφαλονίτικα Νέα