Πρόσκληση Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου για τα Αιολικά Πάρκα

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, , καλεί κάθε αρμόδια και εμπλεκόμενη αρχή στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα γίνει στην Κέρκυρα στις 27 Αυγούστου, με θέμα τα , ενώ ταυτόχρονα τους ζητεί να καταθέσουν μέχρι τις 17 του μήνα οποιοδήποτε στοιχείο, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου.


Η πρόσκληση
 Όπως αναφέρει στην πρόσκληση αυτή ο κ. Άνθης, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, στη συνεδρίαση που έγινε στις 23 Ιουλίου, αποφασίστηκε, στις 27 Αυγούστου να συζητηθεί το θέμα: Αιολικό Πάρκο – συνολικής ισχύος 24MW της εταιρείας ENOVA HELLAS Windenergie Α.Ε, στην περιοχή του όρους  Παντοκράτορα, σε εκτός ορίων οικισμού γήπεδο έκτασης 773.420,97 τ.μ. των Δήμων Φαιάκων και Θιναλίων, στην Κέρκυρα – , καθώς και των συνοδών έργων που αφορούν στις οδούς πρόσβασης και προσπέλασης για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και του υποσταθμού ανύψωσης τάσης.
Να καταθέσουν στοιχεία για καλύτερη ενημέρωση
Ο κ. Άνθης καλεί τους αρμοδίους και εμπλεκόμενους με το θέμα, να παραστούν και να συμμετάσχουν με τους εκπροσώπους τους στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, τονίζοντας ότι αποτελεί θέμα ουσίας η διάθεση οποιουδήποτε στοιχείου, ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποσταλούν – με ηλεκτρονική μορφή στα email: gramsylorg@kerkyra.gr και grafeio_typou@pin.gov.gr μέχρι της 17 Αυγούστου 2011, προκειμένου να δοθούν -ως εισηγητικός φάκελος – σε όλα τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου.
Επιπροσθέτως, θα πρέπει να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι εάν και εφόσον το επιθυμούν, να παρουσιάσουν τα στοιχεία αυτά αυτοπροσώπως ή εκπρόσωπός του στο την ημέρα της συνεδρίασης.

 

Σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση

Την πρόσκληση αυτή, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου την απευθύνει προς: 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γεώργιο Παπακωνσταντίνου, Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Κωνσταντίνο Μαθιουδάκη, Βουλευτές Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Αναστάσιο Αποστολόπουλο, Δήμαρχο Κερκυραίων, Ιωάννη Τρεπεκλή, Κώστα Γεωργαλίδη, πρώην Γ.Γ.Π.Ι.Ν., Στέφανο Πουλημένο, πρώην Νομάρχη Κέρκυρας, Υδραίου Μερόπη, πρώην Αντινομάρχη Νομ/κης Αυτ/σης Κέρκυρας, ENOVA HELLAS WINDENERGIE,  Κυνηγετικό Σύλλογο Κέρκυρας, Πολιτιστικά Σωματεία Α. Κορακιάνας, Σπαρτύλα, και Όρους Παντοκράτορα.