Πιστώνονται τα χρήματα στους λογαριασμούς αγροτών – οι όροι για για την κατανομή του Εθνικού Αποθέματος

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκληρώθηκε ο διοικητικός έλεγχος ενώ τα χρήματα που ανέμεναν αρκετό καιρό οι δικαιούχοι αγρότες για το Εθνικό Απόθεμα περίπου 15.000.000€, το Άρθρο 68 περίπου 30.000.000€ αλλά και τα υπόλοιπα της Ενιαίας Ενίσχυσης για το 2010 περίπου 11.000.000€ άρχισαν να πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Υπενθυμίζεται ότι η μοναδιαία αξία του κάθε νέου δικαιώματος από το Εθνικό Απόθεμα ή το Άρθρο 68 ισούται με 1 και η μέγιστη ανέρχεται σε 4 δικαιώματα, ενώ κανένας δικαιούχος δεν μπορεί να λάβει ταυτόχρονα νέα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα και το Άρθρο 68.
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι τελικοί δικαιούχοι ορίζονται για την κατανομή Εθνικού Αποθέματος οι επιλέξιμοι επενδυτές και οι νεοεισερχόμενοι γεωργοί που συγκεντρώνουν από 35 μόρια και άνω ενώ για την αντίστοιχη κατανομή του Άρθρου 68 οι επιλέξιμοι παραγωγοί των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που συγκεντρώνουν από 19 μόρια και άνω.

Η πληρωμή των δικαιούχων αγροτών έγινε με βάση τα ψηφιοποιημένα στοιχεία καλλιέργειας των αγροτεμαχίων και του αριθμού των ζώων που είχαν δηλώσει οι δικαιούχοι κατά την σύνταξη της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Ανδρέας Π. Καλαφάτης Πρόεδρος Δ.Σ.

Κεφαλονίτικα Νέα