Η ΕΠΣΚΙ για τους ενδιαφερόμενους στις σχολές προπονητών

Η καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να φοιτήσει στη Σχολή Προπονητών Ποδοσφαίρου και να αποκτήσει δίπλωμα, εφόσον πληροί τις προυποθέσεις όπως αυτές περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Προπονητών να καταθέσει αίτηση στην Ένωσή μας μέχρι 30 Αυγούστου προκειμένου και εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός να λειτουργήσει σχολή στην Ένωσή μας
Κεφαλονίτικα Νέα