Φωτογραφίες από το «Παλάτι του Οδυσσέα»

Ο παρουσιάζει μερικές φωτογραφίες από τον αρχαιολογικό χώρο στον Άγιο Αθανάσιο, ο οποίος πιστεύεται ότι φιλοξενούσε το παλάτι του Οδυσσέα.

1. Μυκηναϊκή κρήνη. 2-9. Τοιχοποιίες και Τείχη πρόσφατα αποκαλυφθέντα από την απόπειρα περίφραξης. 10. «Κυκλοτερές», αρχαία κατασκευή πολύ κοντά στα Τείχη (6). 11. Τοιχοποιία. 12. Νέες έρευνες.  13. Χάλκειος Δόμος.

Φωτογραφία δεξιά #11. 
Η φωτογραφία αυτή δείχνει κάτι πολύ εντυπωσιακό: Στο δεύτερο άνδηρο αποκαλύφθηκε τοιχοποιία σε βάθος άνω των τεσσάρων μέτρων, που αποδεικνύει ότι το στρώμα αυτό βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο και η περαιτέρω έρευνα του θα δώσει πολλές αποδείξεις!

Φωτογραφία αριστερά #13:
Σε δωμάτιο του δεύτερου άνδηρου εντοπίστηκε πιθανόν ο «χάλκειος δόμος», πού αναφέρεται από τον Όμηρο στην Οδύσσεια ότι βρίσκεται εντός του ανακτορικού περιβόλου.
Το εργαστήρι αυτό χρησιμοποιούσαν για την κατασκευή των όπλων και των εργαλείων από χαλκό.

Κεφαλονίτικα Νέα με φωτογραφίες από Το Σύλλογο Φιλομήρων Ιθάκης