Ο ΑΝ.Α.Σ.Α. υπέρ των αιολικών πάρκων αλλά κατά του Παντοκράτορα

Υπέρ της χρήσης της αιολικής ενέργειας αλλά κατά της εφαρμογής της στον Παντοκράτορα, τάσσεται με ανακοίνωσή του ο

Η ανακοίνωση
Ο ΑΝ.Α.Σ.Α τοποθετείται υπέρ της εφαρμογής των ΑΠΕ και εν προκειμένω της αιολικής ενέργειας, με δυο βασικές προϋποθέσεις: – Αντικατάσταση του υφιστάμενου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ με νέα χωροθέτηση που θα στηριχθεί σε επιστημονικά, περιβαλλοντικά, ιστορικά, γεωμορφολογικά και κοινωνικά κριτήρια και στην οποία θα έχει καθοριστικό ρόλο ο λαϊκός παράγοντας και τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.
– Η χωροθέτηση, εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση της αιολικής ενέργειας πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα ώστε να οδηγεί σε φθηνή ενέργεια και σε εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων και αναγκών.

Για τον Παντοκράτορα- Επειδή το συγκεκριμένο έργο δεν πληροί καμία από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί παραπάνω, είμαστε αντίθετοι στην συνέχιση του.
– Παράλληλα ζητούμε την ριζική επανεξέταση και εκ νέου θεσμοθέτηση των χρήσεων γης στην και σε όλα τα Ιόνια νησιά προκειμένου να αποφευχθούν και στο μέλλον αυτές οι αντιπεριβαλλοντικές και αντιλαϊκές πρακτικές. Το Περιφερειακό Συμβούλιο και ο Περιφερειάρχης πρέπει να αναλάβουν άμεσα σχετικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση

Κεφαλονίτικα Νέα