Υστέρηση εσόδων και αύξηση δαπανών στο επτάμηνο

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2011 οι δαπάνες σημειώνουν αύξηση 7,1% ενώ τα έσοδα στο επτάμηνο υστέρηση.
Ειδικότερα, στα  15.513 εκατ. ευρώ κυμάνθηκε το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, παρά τον στόχο των  16.475 βάσει του Μεσοπρόθεσμου.

Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα υστερούν έναντι του νέου στόχου κατά 87 εκατ. ευρώ, ενώ μειωμένες κατά 1.049 εκατ. ευρώ είναι οι συνολικές δαπάνες. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού άγγιξαν τα 26.847 εκατ. ευρώ και η μείωσή τους έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010 περιορίζεται σε 6,4% από 8,3% στο Α΄ εξάμηνο.

Η υστέρηση των εσόδων σε επίπεδο επταμήνου αποδίδεται κυρίως στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση, στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και στη μείωση των εισοδημάτων και τέλος, στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω συμψηφισμού εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά κατά 7,1% έναντι του 2010, γεγονός που αποδίδεται στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 1.305 εκατ. ευρώ, στις αυξημένες επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά Ταμεία εξαιτίας της μείωσης των εσόδων τους από ασφαλιστικές εισφορές κατά 1.691 εκατ. ευρώ, στην αύξηση καταβολής επιδομάτων ανεργίας κατά 301 εκατ. ευρώ, αλλά και στις δαπάνες νοσοκομείων.
Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, τα στοιχεία αυτά αφορούν μόνο στην εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.

Πηγή: Εφημερίδα «Το Ποντίκι»