Ερώτηση του Δ. Παπαδημούλη προς τον Υπουργό Εργασίας για την ενοικίαση εργαζομένων