Πρόγραμμα μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ

ΒΙΠΕ Αργοστολίου

Το , σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στο σχεδιασμό ενός προγράμματος, το οποίο θα επιδοτεί, με ποσά που αντιστοιχούν στο 35-50% του κόστους μετεγκατάστασης, τις μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις ώστε να μετεγκατασταθούν σε Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) και Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟΠΑ). Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος, πέραν από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, είναι, κυρίως, η αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν οι επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός αστικού ιστού. 

Πηγή: