Δραματική αύξηση της μερικής απασχόλησης – Σοκαριστικά τα στοιχεία για την Κεφαλονιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) δραματική ήταν η αύξηση του ποσοστού της μερικής απασχόλησης στο σύνολο των προσλήψεων για το 2011.

Η αναλογία των συμβάσεων μερικής απασχόλησης στο σύνολο των νέων συμβάσεων αυξήθηκε από 16,7% το 2009 σε 26,1% το 2010 και σε 32,09% το πρώτο εξάμηνο του 2011. Τέλος, οι συμβάσεις εκ περιτροπής εργασίας αντιπροσώπευαν το 4,3% του συνόλου των νέων συμβάσεων το 2009, το 6,9% των νέων συμβάσεων εργασίας το 2010 και το 8,14% των νέων συμβάσεων εργασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2011.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ενώ το 2009 οι συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης αντιπροσώπευαν το 79% των νέων συμβάσεων, το 2010 αντιπροσώπευαν το 66,9% και το πρώτο εξάμηνο του 2011 το 59,77%.

Τέλος, η αλλαγή των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης των προηγούμενων ετών που μετατράπηκαν στη διάρκεια  του 2011 είναι αυξημένες κατά 121,94% όσον αφορά  τη μερική απασχόληση, 476,73% για την εκ περιτροπής απασχόληση, κατόπιν συμφωνίας με τους εργαζομένους και 5.521,67% για την εκ περιτροπής απασχόληση με μονομερή απόφαση του εργοδότη σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2010

Στην η κατάσταση είναι δραματική. Το πρώτο εξάμηνο του 2011 δεν έγινε καμία (0) πρόσληψη πλήρους απασχόλησης, ενώ έγιναν 1743 μερικής απασχόλησης και 52 εκ περιτροπής. 

Κεφαλονίτικα Νέα