Πρόσκληση ΟΑΕΔ σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες για συμμετοχή στην πρακτική άσκηση μαθητών των ΕΠΑΣ

Κίνητρα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες προσφέρει ο προκειμένου να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας. Ειδικότερα από 1/1/2011, με την υπ’ αριθμ. 4301/40/26-10-2010 απόφαση του Δ.Σ. αύξησε το ποσό της επιδότησης από 6 σε 12 ευρώ ανά ημέρα πρακτικής άσκησης των εκπαιδευόμενων, με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον περισσότερων επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση και να ενισχύσει το θεσμό της Μαθητείας. Η επιδότηση μπορεί να καταβάλλεται είτε στον εργοδότη είτε απευθείας στον μαθητή. Ο καλεί επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες των ειδικοτήτων με αντιστοιχία στο πρόγραμμα σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στα προγράμματα πρακτικής άσκησης εκπαιδευόμενων.
Σημειώνεται ότι το σύστημα της μαθητείας που εφαρμόζεται στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ συνδυάζει την θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στην τάξη, με την πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας και επιχειρήσεις. Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ώστε να καταστεί ευκολότερη στη συνέχεια η ένταξή του στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές, ασκούνται από 4-6 ημέρες την εβδομάδα σε επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σ’ αυτές διαρκεί δύο σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες ηλικίας 16-23 ετών, που προάγονται στη Β’ Τάξη των Επαγγελματικών ή Γενικών Λυκείων. Δηλαδή οι μαθητές είναι ηλικίας και πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι της Α΄ τάξης Λυκείου. Οι μαθητές των ΕΠΑΣ εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και τους χορηγούνται δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία – βοηθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι αμείβονται και ασφαλίζονται, τους χορηγείται επίδομα στέγασης και σίτισης, όπως και αναβολή στράτευσης, ενώ λαμβάνουν και σπουδαστική άδεια, μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές.
Και κατά τα τέσσερα εξάμηνα μαθητείας οι μαθητές αμείβονται για την εργασία τους στον εργοδότη όπου γίνεται η πρακτική τους άσκηση και η αμοιβή του ασκούμενου μαθητή αναλογεί στο 70% του κατώτατου μισθού που ορίζει η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (αρ. 1186/Δ5.4/24-1-2011 ΚΥΑ Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ΦΕΚ 119/Β/8-2-2011). Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με την αρ. Α50462/25-8-2010 Απόφαση Ένταξης Πράξης. Με την επιδότηση της ημερήσιας αμοιβής του μαθητευόμενου κατά 12 ευρώ από τον ΟΑΕΔ η επιβάρυνση για τον εργοδότη περιορίζεται στο ποσό των 11,5 ευρώ ημερησίως.

Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 51 ΕΠΑΣ Μαθητείας, με έδρα τους τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Κάθε χρόνο φοιτούν σε αυτές περίπου 12.000 μαθητές.
Στους αποφοίτους των ΕΠΑΣ Μαθητείας χορηγείται πτυχίο με επίπεδο επαγγελματικών δικαιωμάτων επιπέδου ΙΙΙ που τους παρέχει τη δυνατότητα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και να εγγράφονται στα Ι.Ε.Κ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των ΕΠΑΣ Μαθητείας καθορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.). Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταδεικνύουν ότι το σύστημα Μαθητείας παρουσιάζει θεαματικά αποτελέσματα όσον αφορά στην ένταξη των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό των ασκούμενων μαθητών που απασχολείται μετά το πέρας των σπουδών ανέρχεται στο 70% ενώ σε ορισμένες ειδικότητες αγγίζει το 90% του συνολικού αριθμού των μαθητών.

Τέλος, ο ΟΑΕΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προετοιμάζει την αναβάθμιση της Μαθητείας που αποτελεί το κατεξοχήν εκπαιδευτικό σύστημα που συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Οργανισμός αναπτύσσει συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους και τους φορείς Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο της έρευνας στην αγορά εργασίας για τη διαμόρφωση του πανελλήνιου χάρτη των ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες στα ενεργά προγράμματα σπουδών των Επαγγελματικών Σχολών του ΟΑΕΔ, για τις οποίες ο Οργανισμός αναζητά επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν εκπαιδευόμενους με καθεστώς μαθητείας είναι οι εξής:
1. Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου
2. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
3. Τεχνιτών Αμαξωμάτων
4. Τεχνιτών Ηλεκτρονικών Συσκευών, Εγκαταστάσεων και Υπολογιστικών Μονάδων
5. Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Εργασιών
6. Τεχνιτών Εργαλειομηχανών
7. Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
8. Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
9. Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (φυσικού αερίου)  
10. Εγκαταστατών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων
11. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών
12. Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας
13. Αργυροχρυσοχοΐας
14. Ωρολογοποιίας
15. Αισθητικής Τέχνης
16. Κομμωτικής Τέχνης
17. Γραφικών Τεχνών – Εκτυπώσεων  
18. Γραφικών Τεχνών –Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Εντύπου
19. Σχεδιαστών Τεχνικών Εφαρμογών με χρήση Η/Υ
20. Συντηρητών Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης
21. Υπαλλήλων Διοικητικών  Καθηκόντων
22. Υπαλλήλων Οικονομικών Καθηκόντων
23. Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής
24. Μαγειρικής Τέχνης
25. Υφάσματος – Ένδυσης  
26. Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας
27. Βοηθών Γενικής Νοσηλείας  
28. Βοηθών Φαρμακείου
29. Ξυλουργών – Επιπλοποιών
30. Καλλιτεχνικής Επεξεργασίας Μαρμάρου
31. Φυτοτεχνιτών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου
32. Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
33. Επεξεργασίας Γούνας
34. Κτιριακών Έργων

Κεφαλονίτικα Νέα