Η Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Ιονίων Νήσων στο ΕΣΠΑ

Την ένταξη της Πράξης: «προμήθεια εξοπλισμού ειδικών εχολείων Ιονίων Νήσων» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου.

Ο εξοπλισμός
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται σε προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού για μονάδες σχετικές με την ειδική αγωγή στα Ιόνια Νησιά και συγκριμένα:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού πληροφορικής τόσο συμβατικού όσο και ειδικού για πρόσβαση και χρήση της πληροφορικής από παιδιά με προβλήματα αισθητηριακά και κίνησης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανών γραφείου και οπτικοακουστικών μέσων.

 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων διαδραστικών πινάκων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών επίπλωσης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση παραïατρικού εξοπλισμού και συσκευών φυσικοθεραπείας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων γυμναστικής, αθλοπαιδιών και ψυχοκινητικής αγωγής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων γυμναστικής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίου αυτόνομης διαβίωσης.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικού Εξοπλισμού για Παιδιά με Κινητικά προβλήματα.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Κηπουρικής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Κεραμικής (αγγειοπλαστικής) και  κηροπλαστικής.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού εργαστηρίων Υφαντικής και Ραπτικής.

Κεφαλονίτικα Νέα