Νέο ωράριο για το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμΕΑ.

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 3979/2011, ανακοινώθηκε από το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμΕΑ. Κεφαλονιάς ότι η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30π.μ. έως τις 15:30. Κεφαλονίτικα Νέα

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 3979/2011, ανακοινώθηκε από το Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.ΑμΕΑ. Κεφαλονιάς ότι η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30π.μ. έως τις 15:30.

Κεφαλονίτικα Νέα