Νέο διοικητικό συμβούλιο στον Α.Ο. Ανωγής

Νέα Διοικήση απέκτησε το Σωματείο Α.O.ΑΝΩΓΗΣ, ύστερα απο εκλογές που πραγματοποιήθηκαν.
Η θητεία του νέου συμβουλίου λήγει στις 31/7/2012.

Το νέο Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξ. ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Α. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: Β. ΘΩΜΑΤΟΥ
ΜΕΛΗ: Γ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ, Χ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, Γ. ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ, Κ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ, Σ. ΑΝΑΛΥΤΗΣ