Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στον Κέφαλο

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011, στις 18:00, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.

Τα θέματα
Εγκριση μελέτης τεχνικών υπηρεσιών για το έργο «Μεταφορά μαθητών» .
ΕΙΣ : Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 για πρόβλεψη πιστώσεων και δαπανών για το έργο: « Μεταφορά μαθητών»
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
ΕΙΣ: κ. Μ. Κουνάδη Δημοτ. Σύμβουλος

Κεφαλονίτικα Νέα