Κολοβακτηρίδια, E.coli, εντερόκκοκοι και απαγορευμένα φυτοφάρμακα ανιχνεύτηκαν στον Κούταβο

Εννέα δραστικά φυτοφάρμακα ανιχνεύτηκαν στον Κούταβο (με δύο από αυτά σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις ανώτερες επιτρεπτές, ένα εκ των οποίων ήταν απαγορευμένο), ύστερα από έλεγχο που έκανε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ) της Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών.

Επίσης ανιχνεύτηκαν παθογόνοι και μη μικροοργανισμοί (Ολικά Κολοβακτηριοειδή, E. coli, Εντερόκοκκοι) σε αρκετά υψηλά επίπεδα γεγονός που υποδηλώνει μικροβιολογική ρύπανση-μόλυνση, η οποία σε συνδυασμό με την αρκετά υψηλή συγκέντρωση αμμωνιακών ιόντων υποδεικνύουν την παρουσία κάποιας μορφής ανεπεξέργαστων αποβλήτων, πιθανώς και αστικών λυμάτων.

Αφορμή για τον έλεγχο στάθηκε η εμφάνιση στον κόλπο του Αργοστολίου κηλίδας καφέ χρώματος με λευκοκίτρινο αφρό.

Οι εργαστηριακές αναλύσεις έδειξαν ότι η « η μάζα που εμφανίσθηκε στο θαλάσσιο χώρο του Κουτάβου στις 23-06-2011, συνίσταται από συσσωματώματα φυτοπλαγκτικών οργανισμών και ειδικότερα βενθικών διατόμων και δινομαστιγωτών, τα οποία παράγουν ζελατινώδες μάζες. Η δημιουργία και η παρουσία αυτών των συσσωματωμάτων χαρακτηρίζεται ως «φυσικό φαινόμενο» που εμφανίζεται τους θερινούς-πρώτους φθινοπωρινούς μήνες του έτους. Ο βαθμός εξάπλωσης των συσσωματωμάτων από τη στιγμή της δημιουργίας τους επηρεάζεται από πολλούς περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η θερμοκρασία (αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τον πολυμερισμό των ουσιών), η διαβάθμιση της πυκνότητας στη στήλη του νερού, η ποσότητα του αιωρούμενου σωματιδιακού υλικού»


Το ΚΕΠΠΕ εισηγήθηκε:

  •  Τη διερεύνηση των πιθανών πηγών ρύπανσης/μόλυνσης που σχετίζονται με τα φυτοφάρμακα, την αύξηση των συγκεντρώσεων αμμωνιακών και νιτρωδών ιόντων, του διαλυτού οργανικού άνθρακα (TOC)  και την ανάπτυξη των παθογόνων μικροοργανισμών.
  • Άμεσες ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία για την εφαρμογή των κανόνων ορθής γεωργικής πρακτικής στις γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στην υπολεκάνη απορροής (περιοχή Κρανιάς).
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή προγράμματος συστηματικής επιστημονικής παρακολούθησης βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα, όπως αυτή ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της ρύπανσης και την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της Λιμνοθάλασσας και του Κόλπου Αργοστολίου.

Στη συνέχεια, με εντολή του κ. Αντιπεριφερειάρχη, ζητήθηκε ο ορισμός εκπροσώπων από τη Αστυνομική Δνση Κεφαλληνίας, το Λιμεναρχείο Κεφαλληνίας, το Δήμο Κεφαλονιάς και την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε Κεφαλληνίας, οι οποίοι σε συνεργασία με το ΚΕΠΠΕ θα προβούν το αμέσως επόμενο διάστημα σε εκτεταμένους ελέγχους δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Λιμνοθάλασσας του Κουτάβου.
Κεφαλονίτικα Νέα