Οι ειδήσεις σε video από τον Ημερήσιο και τον ΕΡΖ (30/8/2011)

Δείτε σε video τα νέα της Κεφαλονιάς από τον “Ημερήσιο” και το ΕΡΖ. Τα νέα παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Κομνίτσα, δημοσιογράφους του “Ημερήσιου” Πηγή: Ημερήσιος

Δείτε σε video τα νέα της Κεφαλονιάς από τον “Ημερήσιο” και το . Τα νέα παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Κομνίτσα, δημοσιογράφους του “Ημερήσιου”

Πηγή: Ημερήσιος