Οι ειδήσεις από τον Ημερήσιο και το ΕΡΖ (video)

Δείτε σε video τα νέα της Κεφαλονιάς από τον “Ημερήσιο” και το ΕΡΖ. Τα νέα παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Κομνίτσα, δημοσιογράφους του “Ημερήσιου”

Δείτε σε video τα νέα της Κεφαλονιάς από τον “Ημερήσιο” και το . Τα νέα παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Κομνίτσα, δημοσιογράφους του “Ημερήσιου”