ΤΕΙ Ιονίων Νήσων – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας: Πρόγραμμα σπουδών 2011-2012

Το πρόγραμμα σπουδών του Ακαδημαϊκού έτους 2011 -2012 είναι το ακόλουθο:   

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011- 2012:
ΕΝΑΡΞΗ:
ΛΗΞΗ:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
19/09/2011
23/09/2011
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
26/09/2011
30/09/2011
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011- 2012
03/10/2011
13/01/2012
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
22/12/2011
06/01/2012
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
16/01/2012
20/01/2012
Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
23/01/2012
03/02/2012
Β΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
06/02/2012
17/02/2012
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ
23/01/2012
03/02/2012
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011- 2012:
ΕΝΑΡΞΗ:
ΛΗΞΗ:
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
20/02/2012
24/02/2012
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
28/02/2012
02/03/2012
ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-2012
05/03/2012
15/06/2012
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΠΑΣΧΑ
09/04/2012
20/04/2012
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
05/06/2012
11/06/2012
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
18/06/2012
29/06/2012
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
03/09/2012
14/09/2012
Κεφαλονίτικα Νέα