Νέα μεγάλη μείωση του τζίρου στην αγορά αυτοκινήτου για το β τρίμηνο του 2011

Συνεχίστηκε η συρρίκνωση του τζίρου στο χώρο του αυτοκινήτου και για το β’ τρίμηνο του 2011, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο «Εμπόριο, συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και εμπόριο συναφών ανταλλακτικών και
εξαρτημάτων
», παρουσίασε μείωση 31,2% το β΄ τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του β΄ τριμήνου 2010, έναντι μείωσης 35,7% που
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο «Εμπόριο αυτοκινήτων», παρουσίασε μείωση
35,5% το β΄ τρίμηνο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β΄
τριμήνου 2010, έναντι μείωσης 41,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη
σύγκριση του 2010 προς το 2009.

Κεφαλονίτικα Νέα