Τα θέματα της 26ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Την ερχόμενη Τρίτη, στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλονιάς, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο » (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου).

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

Γνωμοδότηση για διόρθωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο των ορίων οδού εντός ορίων οικισμού Χελμάτων θέση «Μύλος» Δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου.

ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Γνωμοδότηση για διόρθωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο των ορίων οικοπέδου εντός ορίων οικισμού Μιχαλιτσάτων Παλικής με ΚΑΕΚ 250370707011.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Γνωμοδότηση για διόρθωση στο Εθνικό Κτηματολόγιο των ορίων αγροτεμαχίου εκτός ορίων οικισμού Μιχαλιτσάτων Παλικής με ΚΑΕΚ 250370703003.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Γνωμοδότηση για χαρακτηρισμό της οδού Κολώνα-Γιαννικάκη-Άγιος Αντώνης σε επαρχιακή .
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Συνέχιση ή Λύση της Σύμβασης : Στατική Μελέτη «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο Σχολικό Συγκρότημα Μεσοβουνίων».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Αλλαγή χρήσης του κοινοτικού καταστήματος του Σκινέα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και έγκριση συμπληρωματικών εργασιών.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Ληξουρίου» .
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Αποδοχή Μελέτης «ΠΠΕ &.ΜΠΕ Μονάδας επεξεργασίας πόσιμου νερού από τις Λιμνοδεξαμενές Δ.Δ. Αγίας Ειρήνης».
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Εργασίες στο Α΄ Γενικό Λύκειο Αργοστολίου Δήμου Κεφ/νιάς.
ΕΙΣ: ΤΥΔΚ κ. Ε. Παπαδήμα

Αποδοχή μελέτης « προμήθεια λαμπτήρων».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός.

Εγγραφή έργων ενεργειακών επιθεωρήσεων σχολικών κτηρίων στο τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Κεφαλλονιάς 2011.
ΕΙΣ: Γραφείο προγραμματισμού κ. Κατερίνα Ποδάρα.

Αποδοχή παραχώρησης χρήσης μηχανημάτων και επιβατικών αυτοκινήτων στο Δήμο μας από την Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

Έγκριση του σχεδίου Ιδιωτικού Συμφωνητικού, μεταξύ της ΕΤΒΑ Βιομηχανικές Περιοχές Α.Ε. και Δήμου Κεφαλλονιάς, για το χρησιδάνειο κτιρίου διοίκησης ΒΙΠΕ Αργοστολίου και τη μεταβίβαση των έργων υποδομής ΒΙΠΕ Αργοστολίου σε εκτέλεση προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Σαββαόγλου

Απομάκρυνση κτηνοτροφικής μονάδας από τον Κούταβο Αργοστολίου
ΕΙΣ:. Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

Χορήγηση επιδόματος σε όσους υπαλλήλους απασχολήθηκαν για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών για οικονομικά έτη 2009-2010.
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2011
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

Απολογισμοί σχολικών επιτροπών.
ΕΙΣ: κ. Μ. Κουνάδη Δ.Σ

Ανάληψη χρημάτων από λογαριασμό κληροδοτήματος Θεαγένους Τρομπέτα.
ΕΙΣ: κ. Μ. Μοσχοπούλου γραμματέας Ιδρύματος

Λήψη απόφασης για υπαγωγή οφειλετών του δήμου στις ρυθμίσεις του άρθρου 54 του Ν.3979/2011.
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Πυλαρινός.

Ορισμός Επιτροπής για διαχείριση Εκκλησίας Δημοτικού Νεκροταφείου Ληξουρίου «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».
ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Θεοφιλάτος

Διαγραφή ποσών και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
ΕΙΣ: Οικ. Υπηρεσία

Χορήγηση άδειας αποκλειστικής θέσης στάθμευσης λόγω κινητικής αναπηρίας.
ΕΙΣ: Δημοτική Αστυνομία

Σχετικά με αίτημα κατοίκων Οδού Ιγγλέση.
ΕΙΣ: Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης κ. Γ. Αλεξανδράτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ

Κεφαλονίτικα Νέα