Αίτημα της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 700.000 ευρώ προς τον Δήμο

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, κατά 700.000 ευρώ ζήτησε από τον Δήμο η  ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. Η Κοινωφελής Επιχείρηση προχώρησε στο αίτημα αυτό λόγω των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει από τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων των πρώην Δήμων της Κεφαλονιάς.

Το Δ.Σ. της ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ. αποφάσισε ότι η απαγόρευση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σε κοινωφελή επιχείρηση, πριν την πάροδο τετραετίας από τη σύστασή της δεν ισχύει σε αυτή την περίπτωση γιατί αντί για σύσταση έχουμε συγχώνευση.

Κεφαλονίτικα Νέα